اجتماعی
صفحه ١ از ٢١ صفحه

راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری از نفوذ و احتمال سوءاستفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته:

  • ١۴٠٠/٠۴/١٠

راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری از نفوذ و احتمال سوءاستفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته: ...

غوغای گرما در برخی استان‌ها، دما تا بالای ۵۰ درجه می‌رسد

  • ١۴٠٠/٠۴/٠٩

غوغای گرما در برخی استان‌ها، دما تا بالای ۵۰ درجه می‌رسد ...

یارانه معیشتی تیر ١۴٠٠ پنجشنبه واریز میشود

  • ١۴٠٠/٠۴/٠٨

یارانه معیشتی تیر ١۴٠٠ پنجشنبه واریز میشود ...

نوبت فروش واکسن کرونا ٣٠٠ تا ۶٠٠ هزار تومان

  • ١۴٠٠/٠۴/٠٨

نوبت فروش واکسن کرونا ٣٠٠ تا ۶٠٠ هزار تومان ...

افزایش ۲۷ درصدی تولید برق نیروگاه منتظر قائم در بهار ۱۴۰۰

  • ١۴٠٠/٠۴/٠٨

افزایش ۲۷ درصدی تولید برق نیروگاه منتظر قائم در بهار ۱۴۰۰ ...

سرباز فراری ها خودشان را معرفی کنند

  • ١۴٠٠/٠۴/٠٨

سرباز فراری ها خودشان را معرفی کنند ...

آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه‌های اول، هفتم و دهم از امروز؛

  • ١۴٠٠/٠۴/٠٧

آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه‌های اول، هفتم و دهم از امروز؛ ...

حوزه و دانشگاه