یادداشتی بر۱۳ آبان سال 1395

سارینا بابایی: ماندگارترین ثروت معنوی ،این دیاراست

فردیس نیوز- سارینا بابایی، نابغه کوچک فردیسی به مناسبت 13 آبان و روز دانش آموز یادداشتی را برای تحریریه فردیس نیوز ارسال کرده است در ذیل می خوانید:

 

به نام خدا

اسطوره های ایران عزیز،ماندگارترین ثروت معنوی ،این دیاراست.اسطوره هایی ازجنس شجاعت،علم،هنر،فرهنگ و،،،،ثروت عظیم معنوی ممکن است ،درگذرزمان ،به دست فراموشی سپرده شود،پس نشانه هایی لازم است تااین کهن ثروت همیشه ماندگاربماند.
یادوراه حسین ،آن ثروت بزرگ شجاعت، میتواندصدای رسای من ودوستانم باشدوتلاش برای پایداری ایران عزیز.اما؟
درفکرحسین وشجاعتش بودم واینکه آیاهمین حالاصدای مارامی شنودکه ناگهان ،آن نشانه ای که گفتم پدیدارشد،خواهری بانشان حسین.
دودآن ماشین مراآزرده خاطرکرده بودولی چادرش سدی ایجادکرده بودتامباداسیاهی آن دودبرصورت کوچک من بنشیند.شایدآن لحظه نمیدانستم تاکجامی فهمیدم ،ولی میدانستم ،فرشته ای چادرش راسپرصورت من قرارداده وخودش صورتش ازدودمی سوزد.
اورامیشناختم،فرشته بودبله فرشته ای ازجنس انسان .
اوخواهرشهیدفهمیده بود.برادرش امنیت وخودش آرامش را به من هدیه داد وحالا می فهمم معنای نهادینه شدن انسانیت را.
پس :
من که باشم که برآن خاطرعاطرگذرم
لطفهامیکنی‌،ای خاک درت تاج سرم
ای نسیم سحری بندگی من برسان
که فراموش مکن وقت دعای سحرم


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
حوزه و دانشگاه