پیام تشکر نخبه فردیسی از اصحاب رسانه و خبر

به پاس زحمات آنان که آنچه بود، به تصویرکشیدند یکسال گذشت،اتفاقات زیادی رخ داد،خوب وبد،زشت وزیبا،تلخ وشیرین.

فردیس نیوز - ما می گفتیم وشما می نوشتید،ما انجام می دادیم وشما ،دنبال می کردید،خوب وبد فرقی نداشت ،خوب ها رابرای، نشان دادن آنچه خوب است،وبدی ها را برای، درس عبرت گرفتن.

همیشه بودید،انگار اولین درستان ،به ما وقت شناسی بود،بودید وثبت می کردید ودرس دیگری که همانا استقامت وپایداریست،

 نه عجله کردن ،آنچه بود به قلم می نگاشتید ودرس عقل ومنطق را آموزش می دادید نه احساسی بودن را.

همه راجذب خود می کردید واین هم ،ازهنرتان بود.می گذشت ومی گذشت،ناملایمات راتحمل می کردید تا آنچه باید بفهمیم ،می فهمیدیم، وحالا ما دستمان خالیست،خالی برای تشکر،برای آنچه به آموختید وما تجربه راهمان شد.

پایان سال است وتشکر وسپاس من رابپذیرید،به نمایندگی ازطرف همه کسانی که دوستتان دارند،همه آنانی که باشما زنده بودند وزندگی کردند.

اصحاب رسانه وخبرگزاریها ،دستان پرمهرشما را می بوسم وبه پاس خوب بودنتان می گویم:

گویند خلایق که تویی یوسف ثانی  

 چون نیک بدیدیم، به حقیقت به ازآنی

سارینا بابایی

تحریریه فردیس نیوز از حسن نظر و دقت نخبه کوچک فردیس و همه کسانی که اصحاب رسانه را مورد توجه و عنایت خود قرار دادند کمال تشکر و سپاس را دارد.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
حوزه و دانشگاه