پیام؛ کریدور اصلی توسعه فناوری اطلاعات

فردیس نیوز- پرواز کارگو بوئینگ747 ایران ایر روز جمعه در فرودگاه بین المللی پیام به زمین نشست و با این پرواز ورود رسمی اولین محموله کالاهای رایانه ای به این فرودگاه در سال جدیدآغاز شد.

به گزارش فردیس نیوز و به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پیام، هواپیمای کارگوبوئینگ 747 ایران ایر،حامل قطعات رایانه به عنوان نخستین پروازکارگو کالاهای از این دست درسال 98 روز گذشته در فرودگاه بین المللی پیام به زمین نشست.

پروازهای تجاری کارگو درفرودگاه بین المللی پیام، نوید بخش روزهای رونق اقتصادی و نشان از گرم شدن فعالیت های تجاری درمنطقه ویژه اقتصادی پیام دارد.

با توجه به اهمیت کالاهای مخابراتی وفناوری اطلاعات دراقتصاد کشور و با درنظر گرفتن سند جامع منطقه ویژه اقتصادی پیام ومعین بودن وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات دراقتصاد مقاومتی استان البرز، فرود پروازهای کارگو با محموله های مرتبط با ماموریت وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات به صورت ویژه دردستورکارمنطقه قرارگرفته است؛ ازهمین رو روز گذشته پرواز بوئینگ 747 ایران ایر با محموله قطعات رایانه ای در فرودگاه بین المللی پیام ازمقصد امارات به زمین نشست.

شایان ذکراست که این پروازدرشرایطی درفرودگاه پیام به زمین نشست که پیش تر این گونه کالاها درکشورهای جنوب خلیج فارس ازطریق مرزهای آبی وارد کشورشده و در بازار مصرف  توزیع می شد؛ اما فرودگاه بین المللی پیام توانست با ارتقای تجهیزات ناوبری هوایی بسترمناسب برای صادرات و واردات کالا ایجاد کند.

امکانات زیربنایی مانند گمرک، گذرنامه اختصاصی و بانک، وجود نیروی کار ارزان درمنطقه، قرارگرفتن در شاهراه استان های اقتصادی کشور، نزدیکی به مراکز تحقیقاتی ازمزیت های قابل توجه منطقه ویژه اقتصادی پیام محسوب می شود که برای هر فعال اقتصادی این موارد بسیار پراهمیت است.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
حوزه و دانشگاه