معجزه کتاب در تکامل فرهنگ و تعمیق باورهای دینی

فردیس نیوز- كتاب، احيا كننده تفكرات و انديشه های زيبا و منبع بسيار عظیمی از علم و دانش است که بی تردید در رشد و توسعه جامعه، نقش بسزايی ايفاء می كند و روح اجتماعی در پرتو اين امر، پربارتر خواهد شد.

هيچ تمدنی بدون كتاب شکل نگرفته و بیشتر فرهنگ های تکامل یافته با كتاب و کتابخوانی، مانوس و عجین شده اند.

در اين ميان می توان به آئين مقدس اسلام، اشاره کرد که در آن، نقش و جایگاه کتاب آسمانی از ارزش ویژه، برخوردار است. قرآن، تکامل کتب ادیان پیش از اسلام است و فرامین آن نجات بخش آدمی بوده و هست؛ چنانچه در نخستین آیه نازل شده، خداوند بر بهترین بنده اش، امر می کند که "بخوان به نام پروردگارت" و بی گمان "خواندن" منشا نور و برکات عالمیان، خواهد بود.

مطالعه در جامعه، تاثیر مستقیمی با توليد علم و بهره برداري از آن در ميان نخبگان، خواهد داشت. از دیرباز، كتاب به عنوان ماحصل پژوهش محققان، دانشمندان و ادیبان، شناخته شده است.

امروزه، كتاب را مي توان وسيله اي كارآمد و مطمئن در بهينه سازي فضاي فرهنگي جامعه، برشمرد. كتاب، دربردارنده انديشه ها و تفكرات انديشه وران و نخبگان ملل مختلف است که به راحتی در دسترس همگان قرار دارد. با توجه به پایین بودن سرانه مطالعه، اهميت كتاب و كتابخواني و نياز روز افزون به فضاي كتابخانه بيش از پيش احساس مي شود. كتابخانه، پايگاه انتقال علوم و محفل تامل انديشه هاي بزرگان، محسوب می شود.

كتابخانه را مي توان كانون انديشه صاحبنظران و تالار پرطراوت انديشمندان، برشمرد. اين نهاد ميتواند بالندگي و شكوفايي استعدادهاي جويندگان علم و دانش را به ارمغان آورد و در فرجام به توليد انديشه، دانش و رشد فرهنگ مطالعاتي، منجر شود. می توان کتابخانه را به مجمع دانایان، تشبیه نمود که گام نهادن در آن، دروازه های گلستان دل انگيز را مقابل دیدگان مشتاقانش، می گشاید.

نياز به وجود کتابخانه در سطح جوامع، حائز اهميت است چراکه کتاب در تغذيه حيات فكري و روحي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، تاثیر بسزایی خواهد داشت.

کتاب در انتقال مواريث فرهنگي، دانش نهفته، تفكر گذشتگان و انديشه هاي موجود از قدرت و امتیاز بالایی برخوردار است و كتابخانه نيرومندترين نهاد و امن ترین مأمنی خواهد بود که ذخاير و سرمايه هاي معنوي جامعه را به دست علاقه مندان به امانت بسپارد. 

بدين سان با توجه به نگرش روشني كه از ضرورت مطالعه پيش روي داريم و با توجه به برخورداري از فرهنگ ارزشمندمان كه از ريشه هاي قوي، متقن و نگرش و پويش هاي بسيار ژرف و وسيع برخوردار است،

شايسته خواهد بود در راستای نهادينه كردن فرهنگ كتابخانه سازي و توسعه اين مهم، شاهد اقدامات جدی و ارزشمند سایر دستگاه ها و نهاد هاي مدنی، باشيم.

بی تردید، توسعه و گسترش کتابخانه های عمومی، گام موثری است که در ايجاد فضایی امن، همراه با رشد و بالندگی در جامعه به ارمغان خواهد آورد.

 

مهدي كيان

مديرعامل انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان فرديس


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
حوزه و دانشگاه