قدردانی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر فردیس از راننده پاکدست و شرافتمند تاکسی فردیس بخاطر عودت کیف پول و مدارک گمشده شهروند فردیسی

قدردانی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر فردیس از راننده پاکدست و شرافتمند تاکسی فردیس بخاطر عودت کیف پول و مدارک گمشده شهروند فردیسی

قدردانی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر فردیس از راننده پاکدست و شرافتمند تاکسی فردیس بخاطر عودت کیف پول و مدارک گمشده شهروند فردیسی


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
حوزه و دانشگاه