خاموشی خیابانی که فقط جان را طلب می کند

چرا کسی به فکر وضعیت روشنایی بلوار شهرک ناز نیست!

فردیس نیوز- بلوار شهرک ناز به کابوسی برای حاشیه نشینان آن تبدیل شده که گویا مسئولی آن را نمی بیند .

به گزارش فردیس نیوز، وضعیت اسفبار روشنایی بلوار شهرک ناز از فلکه 5 فردیس معضلی است که گویا به دولت و کشور دیگری مربوط می شود.

این سخنان خانم رضایی از ساکنین اطراف این بلوار است که ادامه می دهد: سالهاست برای بهبود وضعیت روشنایی بلوار شهرک ناز در شب که جانهای زیادی را گرفته است به ادارات و نهادهای مختلف مراجعه کرده که گویا کسی در این کشور نمی تواند برای آن تصمیم گیری کرده و آن را درست کند.

قبلاً نور جزئی و اندکی توسط تیرهای تزئینی بلوار وجود داشت که جدیداً مسئولین خود را راحت کرده و کلاً آن را هم قطع کرده اند!!

واقعاً تا به کی باید با دلهره انتظار بازگشت عزیزان خود را در شب هنگام بکشیم؟

تا به کی باید پس از شنیدن هر بار صدای ترمزی عرق سرد بر پیشانی را خشک کرده و با نگرانی چشم به در بدوزیم تا عزیزانمان را ببینیم؟

امید داشتیم پس از شهرستان شدن فردیس و وعده و وعیدهای فرماندار شهرستان وضعیت ما بهتر شود. اما گویا متولی این بلوار دولت یا کشور دیگری است!!


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
حوزه و دانشگاه