حيات جوامع بشري وابسته به کتاب و کتابخوانی

گسترش ناموزون فناوري هاي اطلاعاتي و كاهش سرانه مطالعاتي

فردیس نیوز- امروزه در پرتو گسترش روزمره فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي توسعه فرهنگي منوط به اهميت دادن به كتاب و افزايش سرانه كتابخواني است. به نوعي كه با وجود گسترش نفوذ و اثرگذاري فناوري هاي ارتباطي كتاب همچنان جايگاه مهمي در سبد فرهنگي جوامع ايفا مي كند.

به اين سبب است كه جوامع پيشرفته سرانه مطالعاتي بالاتري را به خود اختصاص داده اند. از اين رو مي توان اشاره داشت كه كتابخواني يك ويژگي ممتاز فرهنگي و به عبارت ديگر ويژگي رفتاري ملل مختلف است.

مي توان اذعان داشت جامعه اي كه عادت به كتابخواني در آن نهادينه نشده باشد، نمي تواند دانش درستي از وضع موجود داشته باشد و تصميمات درست و به هنگامي را به فراخور شرايط بگيرد. به همين دلیل اهميت دستيابي به اطلاعات هرچه دقيق تر در جوامع پيشرفته به حدي است كه يكي از اجزای اصلي توسعه پايدار را مي سازد.

از اين رو مي توان گفت كه رفتار كتاب و كتاب خواني در واقع يك رفتار استراتژيك است كه حيات جوامع بشري به آن وابسته است.

متاسفانه با گسترش ناموزون فناوري هاي اطلاعاتي شاهد كاهش سرانه مطالعاتي به ويژه در ميان كودكان ونوجوانان هستيم.

امكانات نرم افزاري جديد و فراگير شدن شبكه هاي اجتماعي ذائقه بسياري از كاربران هموطن را نيز تغيير داده است و آنان را به پراكنده خواني نامنسجم در گروه و كانال هاي مختلف سوق داده است تا جايي كه اين نگراني را ايجاد مي كند كه آيا در سبد فرهنگي خانواده ها در سال هاي آتي كتاب هم جايگاهي خواهد داشت؟؟؟

از اين رو اگر نگاهي به نظريه يادگيري و تجربه بوده و افرادكتابخواني را از طريق نهادهاي جامعه پذير چون خانواده، مدرسه و رسانه هاي گروهي مي آموزند و تجربه مي كنند به همين رو ترويج فرهنگ كتابخواني بايد از دوران كودكي و نوجواني آغاز شود.

كودك بايد كتاب خواني را در فرايند جامعه پذيري اوليه از والدين خود بياموزد وعمل كند تا در فرد نهادينه شود.

به اين سبب به جهت رشد و ترويج فرهنگ كتاب وكتاب خواني در سنين كودكي و نوجواني بايد در زمينه هايي چون

- درگير نمودن خانواده ها به موضوع كتابخواني

- شناخت بهتر علایق و در اختيار قرار دادن كتاب با موضوعات مورد نظر اين سنين

- دسترس پذير تر كردن منابع مطالعاتي

و ....

به طور ويژه مي توان گفت با ايجاد دسترسي آسان و بهره گيري از فضاهاي عمومي كه مي توان با رشد و ترويج فرهنگ كتابخانه سازي، توسعه فضاي كتابخانه ها و شناخت بهتر جامعه از اين عمل شايسته و نكو به توسعه روز افزون فضاي مطلوب و ايجاد محيطي مناسب در جهت شناخت بهتر و بيشتر از علایق و پتانسيل هاي موجود بستري مناسب در بروز رشد و نو آوري فكري و خلاقيت ايجاد نماييم.

 

مهدی کیان


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
حوزه و دانشگاه