توصیه های نویسنده کوچک فردیسی به والدین در ایام امتحانات

والدین عزیز؛ خواهش میکنم بخوانید،،اگرنمره فرزندتان کم شد...

فردیس نیوز - امتحانات درحال اتمام است، دانش آموزان را میبینم که واقعا در اضطراب و استرس به سر میبرند.
ممکن است واقعا نتیجه آن چیزی نشود که ما میخواهیم.
بهتراست پدر ومادر ها و‌اقع بینانه، خودشان را  برای هر نمره ای آماده کنند.
گرفتن نمره کم مهم نیست بلکه چگونه جبران کردن آن مهم است من از والدین می خواهم از سرزنش فرزندان خود، خودداری کنند.
نوع برخورد پدر مادرها مطمئن هستم دربرخورد  با نمرات تحصیلی و کارنامه فرزندانشان متفاوت است و روش درست حتما بر افزایش اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه در آنان تاثیرگذار است. 
برخی از پدر و مادر ها درخصوص نمره و استعداد فرزندان خود عجله می کنند و زود قضاوت می کنند. 

فعلا که ایام امتحانات است بهتر است پدرومادر ها باجملاتی چون ˈفرزندم تلاشت را ادامه بده به امید خدانمره مناسب خواهی گرفت، ˈفرزندم نمره کم گرفتن مهم نیست بلکه چگونه جبران کردن مهم استˈ و‌ ˈفرزندم خودت را با هیچ کس مقایسه نکن، خودت را فقط و فقط با خودت مقایسه کن، مهم نمره نیست مهم تلاش خودت است که ماقدر آن را می فهمیم، به او انگیزه بدهند.

متاسفانه بعضی از پدر ومادر ها،زمانی که فرزندشان نمره پایینی کسب می کند ،هیجانی و عصبانی می شوند و به هوش دانش آموز توهین و او را تحقیر میکنند.
اینجاست که مخفی کاری بچه ها شروع می شود و شاید مساله بسیار، بسیار مهم را هم به پدر ومادرشان نگویند، البته ممکن است پرخاشگری فرزندشان هم  افزایش یابد و  حتی باعث درگیری با دانش آموزان دیگر شود، وحتی اعتماد به نفس آنها نیز آسیب  ببیند. 

خانواده های منطقی که معمولا آگاه ترین و متعادل ترین خانواده ها هستند,اگر فرزندشان نمره کم گرفت دنبال علت و حل مساله می گردند این پدر ومادرها گاهی کم گرفتن نمره از سوی دانش آموز را طبیعی می دانند و به دنبال راهکارهای مناسب هستند. 

خانواده ها به جای توهین به فرزند، با او همکاری و همراهی کرده و تلاش  را به جای نمره  تقویت کنند.خدای مهربان به هر فردی استعدادی داده است.پس به جای سرزنش، بیاییم استعدادهای بچه هایمان را شناسایی کرده و شکوفا سازیم.                                                      

دخترکوچکتان سارینابابایی


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
حوزه و دانشگاه