تبلیغات غیر مجاز انتخاباتی؛ برهم زدن سیمای شهری و سرقت گوی فرصت برابر از سایر کاندیداها

کمیته امحاء چه می کند؟! شهر پر است از داربست های فلزی، بنرهای بزرگ با عکس هایی از کاندیداها در ژست های دیپلماتیک!

فردیس نیوز با گذشت بیش از یک نیمه روز از مهلت تبلیغات آزاد سرتاسر شهر پرشده از تبلیغات غیر مجاز ، بنرهای بزرگ ، نصب پوستر در همه درو دیوارها که این شلوغی ها چشم هر بیننده ای را آزار داده و رقابت سالم و فرصت برابر کاندیداها در این رقابت را مورد تهدید قرار می دهد.

به گزارش فردیس نیوز، بر اساس تماس برخی کاندیداها و ارسال عکس هایی از تخلفات تبلیغاتی انتخابات، گشتی در سطح شهر زدیم. در حال حاضر پس ازگذشت فقط  یک نیمه روز از آغاز مهلت تبلیغات آزاد انتخاباتی، چیزی از سیمای بصری شهر جز تبلیغات انتخاباتی قابل مشاهده نیست. همه جا پر شده از بنرهای بزرگ تبلیغاتی، حتی در میادین شهر بنرهای انتخاباتی متعددی نصب شده و این در حالی است که نصب بنر بزرگتر از اندازه 100 در 70 فقط در مجاورت ستاد انتخاباتی مجاز است .

طبق آنچه گفته شده شهرداری باید مکان هایی را برای نصب پوستر مهیا و معرفی می کرد؛ در حالیکه پوسترها در تمامی دیوارها ی شهر، حاشیه میادین، تیر ها و پست های برق و حتی حدفاصل درختان نیز دیده شده و خبری از نظم و مدیریت تبلیغات انتخاباتی نیست.

برخی از کاندیداها  نیز از اصول اعتقادی مردم سوء استفاده کرده و حتی قبل از مهلت تبلیغات آزاد با برگزاری جشنها در  اعیاد مذهبی نام خود را بزرگتر از عنوان مراسم، در بنر اطلاع رسانی کرده اند و گویا کسی هم متعرض آنها نشده  و گرنه اقدام مجدد برای نیمه شعبان از سوی یک کاندیدا صورت نمی گرفت.  

کمیته امحاء ستاد انتخابات شهرستان با مسئولیت شهرداری که قرار بوده  تبلیغات در مکان های غیر مجاز را امحاء نماید ، هنوز اقدامی نکرده و شهر همچنان پر است از داربست های فلزی، بنرهای بزرگ با عکس هایی از کاندیداها در ژست های دیپلماتیک!            

بر اساس آنچه توسط کاندیداهای قانونمدار مورد اعتراض است؛ آیا قانون برای همه یکسان نیست؟! یا کاندیداهایی که یک شبه به تعداد بیشمار،  بنرهای بزرگی را در تمام نقاط شهر پراکنده اند از سوی برخی افراد با نفوذ حمایت می شوند؟! آیا اصل انتخابات برخورداری کاندیداها از فرصت برابر نیست؟! آیا  با پر شدن شهر از بنرهای بزرگ و تصویر افرادی خاص، جایی برای رخ نمایی و عرض اندام بقیه کاندیداها باقی مانده تا اصل فرصت برابر حفظ شود؟!

نکته دیگر اینکه چسباندن پوستر بر تمام در و دیوار های شهر علاوه بر برهم زدن سیمای شهری، با نبودن فرهنگ مناسب تحمل حضور افراد دیگر در صحنه رقابت انتخاباتی و پاره کردن پوسترهای کاندیداها توسط طرفداران دیگری، تلی از کاغذپاره را در جای جای شهر نمایان و  زحمت مأموران پاکسازی و خدماتی شهر را دو چندان کرده که جای بسی تأسف است.

هرچند که با توجه به کثرت کاندیداها در شهرستان فردیس باید قبل از برگزاری انتخابات به این موضوعات پرداخته می شد اما امیدواریم با همت ستاد انتخابات شهرستان فردیس که نمره قابل قبولی در انتخابات مجلس در دوسال گذشته داشت؛ این مشکلات در روزهای آتی برطرف و به تخلفات انتخاباتی به سرعت رسیدگی شود تا این تخلفات و جیب پرپول بعضی از کاندیداها و هزینه های میلیاردی برای تبلیغات غیرمجاز، منجر به گرفتن فرصت از سایر کاندیداها نشده و موجبات نگرانی طرفداران آنها را فراهم نکند.   

و البته امیدواریم مردم به تصاویر افراد رأی ندهند بلکه انتخاب افراد  از روی آگاهی،  با شناخت کامل و بر اساس تعهد، تخصص و توانایی صورت گیرد.

آقانوری

،


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
حوزه و دانشگاه