بلوک بندی خاموشی احتمالی امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

بلوک بندی خاموشی احتمالی امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

بلوک بندی خاموشی احتمالی امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
 در صورت دستور دیسپاچینگ ملی برای کاهش بار به منظور عدم خارج گردیدن شبکه سراسری برق ایران

   مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان فردیس


برچسب ها: خاموشیبرق
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
حوزه و دانشگاه