با اندک های بی مقدار، خواسته های به حق شهروندان را در بایگانی پوشه های اداریتان ماست مالی نکنید.

با اندک های بی مقدار، خواسته های به حق شهروندان را در بایگانی پوشه های اداریتان ماست مالی نکنید.

با اندک های بی مقدار، خواسته های به حق شهروندان را در بایگانی پوشه های اداریتان ماست مالی نکنید.

مردم چشم انتظار روشن شدن بلوارهای تاریکی هستند که خاطرات تلخ عبور عزیزانشان همچنان بر آسفالت آنجا سنگینی می کند.

 


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
حوزه و دانشگاه